PRAXE

Ráda ve své praxi využívám prvků vývojové kineziologie, senzomotorické stimulace, přirozeného pohybu či kinesiotapingu. Pokud to okolnosti dovolí, jsem zastánkyně barefoot obuvi, pohybu a také aktivního přístupu člověka k sobě samému. Volím takový přístup, aby člověk docílil dostatečně tvárného a pohyblivého těla, ale zároveň i jeho stabilní a podpůrné funkce.

Věnuji se individuálnímu přístupu k člověku. Standardem je pro mne odborné fyzioterapeutické vyšetření, na jehož základě stanovujeme spolu s klientem terapeutické cíle. Ráda uskutečnuji i skupinová cvičení.

ZAMĚŘENÍ

  • Diagnostika a terapie nohou
  • Preventivní fyzioterapie
  • Barefoot coaching

ZKUŠENOSTI

2
roky
2015 - 2016
Fyzioterapeut
Klinika LOGO s.r.o. Brno

Od roku 2015 jsem pracovala pod vedením Mgr. Lucie Kinclové Ph.D. a poprvé se setkala s diagnostikou a terapií nohy podle vývojové ontogeneze.

?
2016 - ∞
Fyzioterapeut
RÚ Hostinné

Zde s cestovatelskými přestávkami i aktuálně působím.

REFERENCE

VZDĚLÁNÍ

Listopad 2017
Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
Kurz vedený Mgr. Petrem Bitnarem
Listopad 2017
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře
Kurz konceptu založeného na vývojové kineziologii (DNS), úroven C
Říjen 2017
Komplexní terapie pletence ramenního
Kurz vedený Mgr. Petrem Bitnarem
Říjen 2017
Výživa (nejen) pro sportovce
Seminář vedený akreditovanou nutriční poradkyní a sportovní dietoložkou Ivou Kubešovou
Červen 2017
Základy Nordic walking
Kurz NORDIC SPORTS
Červen 2017
Lyengar joga (joga v rehabilitaci)
Kurz Cliva Farrellyho D.C. a Mgr. Martiny Ježkové
Duben 2017
Diagnostika a terapie funkce nohou z pohledu vývojové kineziologie
Kurz vedený Mgr. Lucii Kinclovou, Ph.D.
Prosinec 2016
Registrovaný fyzioterapeut
Registrovaný fyzioterapeut s osvědčením k výkonu zdravotnického povolaní bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie. Číslo registrace: 024-0167-1327.
Listopad 2016
Terapeutické využití Temtex Tapu
Kurz vedený MUDr. et Mgr. Robert Válkou a Mgr. Jitkou Kobrovou
Září 2016
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře
Kurz konceptu založeného na vývojové kineziologii (DNS), úroven B
Září 2014 - Květen 2016
Studium fyzioterapie (Mgr.)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Červenec 2015
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře
Kurz konceptu založeného na vývojové kineziologii (DNS), úroven A
Červen 2015
Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohybového a viscerálního systému
Kurz vedený Mgr. Petrem Bitnarem
Září 2011 - Červenec 2014
Studium fyzioterapie (Bc.)
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického na Kladně.